Pagdating ng mga tsino sa pilipinas

Umusbong ang damdaming makabayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa at lalong uminit sa internet ang batuhan ng mga matatalas na salita.

Filipinos are more sensible than this, and our expertise is better used in productive endeavors.Paulit-ulit ang ganitong kwento sa ating kasaysayan.Ganito rin ang taktika ni Bush nang inilunsad ang giyera sa Iraq dahil bumababa ang popularidad niya noon.Para sa maraming tao na lumaki sa kanluran at nagkaroon ng kanluraning edukasyon, medyo mahirap itong intindihin, at siguro maging ilan sa ating mga Pilipino. Karaniwan nang makikita ang 10 putahe sa hapag-kainang Tsino. Dahan-dahan lang; ang paraan ng pagkain sa hapag-kainang Tsino ay maikukumpara sa marathon at hindi sprint J •3.Pero, isa ito sa mga katangi-tanging karakteristiko ng kulturang Tsino na dapat nating malaman, lalo na kapag tayo po ay nasa Tsina. Ang pagkain at tsaa ay isinisilbi mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata.

Leave a Reply